Every cloudblog: Vincent van Gogh

De meest recente historische biografie van @everycloud.blog gaat over mijn held, Vincent Van Gogh. Omdat Every cloud een positieve website over psychische kwetsbaarheid is wilde ik een portret maken van een positieve Vincent; of in ieder geval tevreden en ontspannen. Maar van dìe Vincent kon ik geen beelden vinden, op al zijn zelfportretten kijkt hij moeilijk – op z’n minst geconcentreerd, op sommige ronduit gekweld. En dat is niet zo vreemd, want een zelfportret maken is geen sinecure en als je daarbij bedekt dat Van Gogh vooral zelfportretten maakte omdat hij geen modellen kon betalen, weet je in ieder geval dat hij op dat moment een financieel moeilijke periode doormaakte.Dus dit portret is gebaseerd op mijn beeld van een tevreden Van Gogh, denkend aan een volgend schilderij of nagenietend van de natuur. Uit zijn brieven blijkt dat hij dat soort momenten absoluut ook heeft gekend.

Everycloud.blog is opgeheven. De historische blogs van Lotje worden opgenomen door Psychosenet.nl