BANG / FEAR

Lang geleden toen ik veel wakker lag, besloot ik een kinderboek te tekenen over datgene wat mij in die periode bezighield. Dat leverde twee-en-zeventig tekeningen op. Het boek is er nooit gekomen. Maar dat is geen reden om niet trots te zijn op het resultaat: Dus bij deze, dit is ‘BANG’:

A long time ago, when I had trouble falling asleep, I decided to draw a childrens’ book about what was keeping me awake. This resulted in seventy two drawings. Even though it never came to a book, though, I’m still proud of the result. Ladies and gentlemen, I present you: ‘FEAR’.

BANG #14 ‘Ziekenhuis’/ FEAR #14 ‘Hospital’

“In het ziekenhuis zijn is niet fijn…zeker niet als je bang bent voor ziekenhuizen!”

“Being in hospital isn’t nice…especially not when you’re afraid of hospital!.