(Onderwijs teksten) Schrijven: Cito – Diagnostisch tussentijds toetsen

Voor dit jaar ga ik me ook bezighouden met de ontwikkeling van (automatische) diagnostische toetsen  schrijfvaardigheidstoetsen voor de derde klas. Een nieuwe uitdaging!

cito